چطور کپشن بنویسیم؟

خیلی مهمه که کپشن رو چطور بنویسیم و بدونیم که درباره چی بنویسیم..اینستاگرام روی محتوای دیداری تمرکز داره. یعنی عکس و فیلم در یه پست، خیلی مهمه..اما معنیش این نیست که کپشن مهم نیست😁. چطور بنویسیم؟داستانی! برا دوستات قصه بگو!.صادقانه بنویسیم. خالی بندی نداشته باشیم..محتوای ارزشمند تولید کنیم. درواقع چرت و پرت نگیم 😂.کوتاه و … ادامه چطور کپشن بنویسیم؟